Bulletin 2 zveřejněn

2. 9. 2023

V Bulletinu 2 naleznete informace o termínech přihlášek, startovném, nabízeném ubytování a také o jednotlivých závodech včetně předběžných parametrů tratí.