Embargované prostory

Podle soutěžních pravidel IOF (§ 26.5) jsou embargované oblasti zakázány pro všechny potenciální závodníky JMS 2024, pro všechny členy reprezentačních týmů a další osoby, které mohou znalostmi terénu ovlivnit výsledky soutěží. Všechny oblasti, na které je uvaleno embargo, jsou „přísným embargem“. Více informací a mapy jsou k dispozici na https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7239.

SPRINTOVÉ PROSTORY

1. PLZEŇ
2. STŘÍBRO
3. ROKYCANY (Povoleno jezdit po silnici č. 605 Plzeňská-Jiráskova-Pražská ulice)

LESNÍ PROSTORY

4. DOBŘÍV – STRAŠICE (Povoleno jezdit po silnici č. 117 Dobřív-Strašice)
5. DOBŘÍČ – OBORA
6. MEZHOLEZY – SEDMIHOŘÍ

Předchozí mapy embargovaných prostorů

Ve sdílené složce najdete nejnovější mapy pro orientační běh, které jsou součástí embargovaných prostorů.